Description

Bán kính phun: 0.3 – 1.5m

Lưu lượng: 30 – 150l/h

Áp suất: 0.6 – 2.0 bar

Đầu nối: Ren ngoài 6mm

Thời hạn sử dụng: 3 – 5 năm.

There are no reviews yet.

Be the first to review “BÉC BỌ GỐC PHUN MƯA”

Your email address will not be published.