BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 8 TIA

Vật tư ngành tưới

DÙNG TƯỚI NHỎ GIỌT

Description

Béc tưới nhỏ giọt 8 tia có thể điều chỉnh đường kính phun, áp lực nước 08-1.5 BAR cho lưu lượng 70L/h, đầu ghim dành cho ống 5mm

Béc tưới 360 độ, đường kính tưới 1m

There are no reviews yet.

Be the first to review “BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT 8 TIA”

Your email address will not be published.