CÂY GIỐNG DÂU ĐEN – BLACKBERRY CẤY MÔ

Hạt giống-cây giống

Description

Cây giống cao 5-10 cm, sinh trưởng tốt, có thể trồng ở nơi có khí hậu nóng

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÂY GIỐNG DÂU ĐEN – BLACKBERRY CẤY MÔ”

Your email address will not be published.