CÂY GIỐNG PHÚC BỒN TỬ – RASPERY

Hạt giống-cây giống

Description

Cây giống cao 30-50cm, có thể cho trái sau 3 tháng trồng, cây khỏe, sinh trưởng tốt ở nơi có khí hậu nóng

There are no reviews yet.

Be the first to review “CÂY GIỐNG PHÚC BỒN TỬ – RASPERY”

Your email address will not be published.