DÂU TÂY GIỐNG NHẬT/NEW ZEALAND CHỊU NHIỆT CẤY MÔ

Hạt giống-cây giống

Description

Cây cấy mô cao 4-5 cm, thích hợp trồng thủy canh, giống chịu nhiệt tốt, sai trái, cho trái quanh năm

There are no reviews yet.

Be the first to review “DÂU TÂY GIỐNG NHẬT/NEW ZEALAND CHỊU NHIỆT CẤY MÔ”

Your email address will not be published.